Xử lý chất thải công nghiệp

Thái Minh có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp thông thường theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Các loại chất thải thường vận chuyển, xử lý:

• Bùn thải công nghiệp phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, nạo vét kênh, mương,...
• Cát, vỏ trái cây từ quá trình sản xuất, kinh doanh,...

NĂNG LỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA THÁI MINH:

• Liên kết với đơn vị xử lý uy tín, công suất xử lý: 5.200 m3/ngày.

• Năng lực xử lý đúng theo quy định của Nhà nước.

• Chính sách giá ổn định.

• Nhân sự và phương tiện vận chuyển đáp ứng được yêu cầu thu gom, xử lý nhanh chóng của doanh nghiệp. Chứng từ cung cấp sau 01 tuần bàn giao chất thải.

• Phương án xử lý linh hoạt theo tình hình của doanh nghiệp: kết hợp thu gom nhiều doanh nghiệp trong khu vực để giảm chi phí vận chuyển, cung cấp thiết bị lưu chứa, nhân công vận chuyển, bốc vác nếu doanh nghiệp chưa có.
PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH XỬ LÝ BÙN THẢI CÔNG NGHIỆP:

Xử lý chất thải bằng phương pháp vật lý, sinh học tự nhiên, không dùng các loại hóa chất có hại cho con người và môi trường. Sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn với người sử dụng.