Xử lý chất thải nguy hại

Ngày nay, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại,...như giẻ lau dính thành phần nguy hại là mực in, dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, các loại sản phẩm hết hạn sử dụng, dầu nhớt thải,...

Các dịch vụ mà Thái Minh cung cấp:

• Vận chuyển, xử lý các loại chất thải nguy hại
• Tiêu hủy hàng hóa không còn sử dụng

NĂNG LỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA THÁI MINH:

• Quy trình xử lý, chứng từ sau xử lý, năng lực xử lý đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.Thái Minh sẽ thực hiện miễn phí Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ vào cuối năm cho từng Khách hàng hợp tác dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

• Hoàn tiền 100% đã nhận của Khách hàng nếu thực hiện không đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận hợp đồng.

• Nhân sự và phương tiện vận chuyển đáp ứng được yêu cầu xử lý nhanh chóng.

• Liên kết với nhiều đơn vị xử lý uy tín, xử lý được hầu hết các loại chất thải nguy hại. Tùy thuộc vào mã chất thải nguy hại, số lượng chất thải và địa chỉ cơ sở phát sinh chất thải mà chuyển giao cho đơn vị xử lý thích hợp, nhằm tối thiểu chi phí xử lý cho doanh nghiệp.