Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất sơn

Công suất: 60 m3/ngày.đêm
Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu nội bộ
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA
Địa chỉ: 71/4A ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG HIỆP THÀNH , QUẬN 12, TP.HCM
Năm thực hiện: 2019
Tiến độ: đã thực hiện